Nakladanie S Démonmi: Pochopenie Klinické Depresie Z Pozostalostné Perspektíve (Paperback)

Nakladanie S Démonmi: Pochopenie Klinické Depresie Z Pozostalostné Perspektíve By Tracilyn George Cover Image

Nakladanie S Démonmi: Pochopenie Klinické Depresie Z Pozostalostné Perspektíve (Paperback)

$12.99


Title unavailable, please email for information.

M te dusevn chorobu vy alebo v's bl zky? Prem sľali ste niekedy, čo m zete urobiť, aby ste pomohli? T to kniha je vasou odpoveďou Aby ste plne porozumeli depresii, mus te pozorne a pozorne nač vať t m, ktor 's n's postihnut . Je d lezit , aby sa's kazd m, kto trp dusevnou chorobou, zaobch dzalo's l skavosťou, ctou a d stojnosťou, nie so stigmou, zaujatosťou a pohŕdan m, pretoze bojujeme za hranicami rozumu a porozumenia. To, ze nevyzer me zle, neznamen , ze nie sme. čelom tejto knihy je pozerať sa na dusevn choroby zvn tra a zvonku z pohľadu jedn ho pozostal ho.

Product Details ISBN: 9781393402473
ISBN-10: 139340247X
Publisher: Draft2digital
Publication Date: March 31st, 2020
Pages: 88
Language: English